Hembygden

Organ för finlandssvenskt hembygds- och kulturarbete, reportage, porträtt, faktaartiklar, notiser, information m.m. Tidningen sänds till alla hembygdsföreningars medlemshushåll, kan också prenumereras.

Allmänt

UtgivareFinlands svenska hembygdsförbund
ChefredaktörTom Sandström
Antal nr/år5
Prenumerationspris12 €/år

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressPB 105, 00121 Helsingfors
Webbplatswww.hembygd.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige